Vara säker i trafiken för bilister och cyklister

Trafiken och vårt nuvarande logistiska system är en förutsättning för att vårt moderna samhälle ska kunna fungera. Men trafiken utgör också en stor risk. Det är en mängd familjer varje år som drabbas av den personliga tragedi som död eller allvarlig skada i trafiken hos en familjemedlem innebär. Att på olika sätt se till att man är trygg och säker i trafiken är därför oerhört viktigt. Men det är inte enbart enkelt att veta vilka åtgärder man kan och bör ta och det finns mycket att tänka på. I den här artikeln försöker vi ge några tips på saker man kan tänka på för att helt enkelt kunna vara säkrare i trafiken.

Trafikförsäkring

Att ha en bra och gedigen trafikförsäkring är en förutsättning för att kunna känna sig trygg i trafiken. Varje år inträffar en mängd mindre olyckor som innebär om inte fysiska skador så väl ekonomiska. För att känna sig trygg i trafiken och som bilägare är det därför viktigt att se till att man har ett bra skydd mot dessa oförutsedda utgifter. En riktigt bra trafikförsäkring är därför oerhört viktigt.

Vara säker som cyklist

Även cyklister utgör en stor del av trafiken i dagens samhälle och ska vi kunna utveckla en värld med mindre fossila utsläpp kommer nog fler cyklister att vara ett resultat av detta. Men det är långt ifrån alla cyklister som vet hur man bör uppföra sig i trafiken och de kan därför utgöra en fara för sig själva och andra. En sak som är oerhört viktig är att precis som när man kör bil sänka farten och visa hänsyn. I många korsningar mellan cykelbana och bilväg råder det vissa oklarheter mellan vem som har företräde och att då sänka farten och söka ögonkontakt med föraren kan förhindra många olyckor. Ett annat tips är att se till att cykeln är rätt utrustad med lysen och reflexer.

Hålla sig uppdaterad

Trafiken och hur den fungerar förändras hela tiden och det är därför viktigt som trafikant att se till att man är uppdaterad kring det senaste som gäller. Det är också viktigt att vara ödmjuk och acceptera det faktum att man kanske inte har koll på precis allt och därmed visa hänsyn och vara försiktig snarare än att så att säga hävda sin rätt. Tar man till sig av alla dessa tips kommer man att lugnt och tryggt kunna ge sig ut i trafiken.