Cyklingens positiva effekter på kroppen

Att cykla är bra för kroppen på många olika sätt. Du kan få både inre och yttre positiva effekter av cykelträning. Hur stora effekterna blir beror dels på dig som person och vilken typ av cykling som du genomför.

När du cyklar händer det många positiva saker med kroppen. Av att cykla får du både inre och yttre effekter. Den viktigaste och största förbättringen med att cykla är att den kardiovaskulära hälsan förbättras avsevärt. När du cyklar blir ditt hjärta både större och starkare. Det ger resultat som att hjärtat jobbar effektivare både när du tränar och vilar. När du får lägre hjärtfrekvens och blodtryck minskar du risken att få en hjärtinfarkt. När du får bättre lungkapacitet andas du bättre vilket gör att det tar längre tid för dina muskler att bli trött eftersom du kan syresätta dem bättre. En annan positiv effekt i kroppen är att mitokondrierna i cellerna blir fler. Mitokondrierna ansvarar för att omvandla det du äter till energi. När du tränar skickar du signaler till kroppen att mer energi behövs vilket gör att det blir fler mitokondrier. Cykling gör även att kortisolnivåerna minskas vilket gör att din sömn förbättras. När dina lungor och hjärta är i god form minskar du risken för ett flertal sjukdomar och infektioner.

Positiva externa effekter av cykling

Muskeltillväxt och viktminskning är några externa positiva effekter som du får av cykling. Det är främst muskeltillväxten som är det primära effekten. Om du vill gå ner i vikt är det en bra träningsform men för att få bra resultat ska du kombinera cyklingen med bra och hälsosamma matvanor. Viktförändring är väldigt individuellt och vilka effekter du får beror på många faktorer. Det bästa för att få en fysisk förändring är att komma ur komfortzonen där kroppen utmanas ordentligt. Din kropp försöker anpassa sig när träningen blir annorlunda och utmanande. Ett tips är att ha en träningsplan där du trappar upp intensitetsträning genom att köra intervaller. Hur dina ben kommer att utvecklas beror på gener och vilken typ av cykling du genomför. Om du cykelpendlar kommer du förmodligen få mer tonade muskler jämfört med om du kör mycket intervaller och mer kuperat. Genom att cykla minskar du även risken för ryggproblem, ökar din ämnesomsättning och får bättre bålstabilitet.